Childcare & Protection

Childcare & Protection

ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှု စီမံချက် (CPCM)

CPCM Project သည် UNICEF ၏ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၅) ခု၊ မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်တွင် ကလေးဖြစ်ရပ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အသက် (၁၈) နှစ် ....

more detail

Childcare & Protection

ကလေးသူငယ်များအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသော ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးခြင်း စီမံချက် (ဒလမြို့)

စီမံချက်၏ ပန်းတိုင် စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ကလေးများ ဘေးကင်းလုံခြုံသော နေရာတစ်ခု ရရှိစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တက်လာခြင်း။ စီမံချက်၏ မျှော်မှန်းရလဒ်များ စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ကလေးပြဿနာများ ကြုံတွေ့လာပါက ရပ်ရွာအခြေပြု ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စနစ်လည်ပတ်ပြီး လိုအပ်ချက်များကို ....

more detail

Childcare & Protection

ကလေးလုပ်သားပပျောက်ရေး စီမံချက် (ရွှေကျင်မြို့)

About ICCO        ICCO – KiA Project အနေဖြင့် ရွှေကျင်မြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာ (၄၇) ခု (ကျေးရွာ ၃၉ ရွာနှင့် ....

more detail